Śledź nas:

Komórki iNS
Jesteś› tutaj   PRODUKTY >> LINIE KOMӓRKOWE >> DOJRZAŁE LUDZKIE KOMÓRKI >> LUDZKIE INDUKOWANE NEURALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE˜

LUDZKIE INDUKOWANE NEURALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE


Celther Polska oferuje ludzkie indukowane neuralne komórki macierzyste (hiNS cells) otrzymane z ludzkich indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych. iNSc są samoodnawialnymi, multipotentnymi komórkami macierzystymi układu nerwowego, które w odpowiednich warunkach mogą być różnicowane do neuronów, astrocytów oraz oligodendrocytów.
Opis:
Numer katalogowy:
CLTH/iNS cells
CL 05002-CLTH


ZASTOSOWANIE
Rozwój leków – testy toksyczności – rozwój organów i tkanek - tworzenie modeli chorobowych – inżynieria tkankowa – Terapia komórkowa I genowa – eksperymenty związane z transplantacją


INFORMACJE OGÓLNE
hiNS CELLS
Testy immunofluorescencyjne wykazują ekspresję markerów macierzystych komórek neuralnych: Sox2 oraz Nestin
W odpowiednich warunkach (hodowla prowadzona w obecności EGF i bFGF) indukowane neuralne komórki macierzyste pozostają w stanie niezróżnicowania, podczas gdy usunięcie czynników wzrostu spowoduje spontaniczne różnicowanie do neuronów i komórek glejowych.
CHARAKTERYSTYKA
Ogólna specyfikacja
Forma komórek:  
Zamrożone

Organizm:  
Human

Ilość:  
1 vial, 1x106 komórek

Typ komórek:  
Ludzkie indukowane neuralne komórki macierzyste

Typ:  
Komórki adhetentne

Dawca:  
Pojedynczy dawca

Cechy dawcy:  
Zdrowy dawca

Zastrzeżenie:  
Wyłącznie do celów badawczych.

Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA