Śledź nas:

 Kariera w Celther
Jesteś tutaj   FIRMA >> KARIERA

KARIERA

  Celther Polska jest firmą, która zatrudnia zarówno osoby, które właśnie skończyły studia jak i osoby w wieku emerytalnym.
Celther Polska umożliwia rocznie odbycie praktyk kilkunastu studentom różnych uczelni. Głównie są to studenci kierunku Biotechnologia, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po raz pierwszy absolwent tego kierunku (II rok nadawania tytułu zawodowego magistra przez Wydział) został zatrudniony w naszym laboratorium w 2013 roku. W 2015 roku kilkoro absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zostało zatrudnionych w Celther Polska
W Celther doświadczenie zdobywają również stażyści. Spółka umożliwia ponadto rozwój doktorantom. Od czasu rozpoczęcia działalności naszych laboratoriów pracę znalazło 7 doktorantów.
Nasi pracownicy to absolwenci: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Celther pracują również osoby, które zdobyły stopień doktora na zagranicznych uczelniach- głównie w Niemczech, a także osoby, które po otrzymaniu stopnia doktora przebywały na wieloletnich stażach zagranicznych między innymi w Japonii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA.
Celther Polska zatrudnia jedną osobę z tytułem profesora, dziewięć osób ze stopniem doktora i jednego lekarza medycyny. Pozostali pracownicy posiadają tytuł zawodowy magistra. Większość osób pracujących w Celther to: biotechnolodzy, biolodzy komórkowi, mikrobiolodzy biolodzy molekularni, chemicy. Dodatkowo zatrudniamy osoby z wykształceniem medycznym i ekonomicznym.


Our Employees are involved in different kind of hobbies such like climbing
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA