Śledź nas:

 iPSc - EGFRvIII
Jesteś tutaj   NOWE PRODUKTY >> iPSc - EGFRvIII

iPSc wykazujące ekspresję EGFRvIII


Linia komórkowa CLTH/iPSc-EGFRvIII została ustabilizowana z linii prawidłowych indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych, do których wprowadzono sekwencję genu EGFRvIII na drodze wirusowej transdukcji. CLTH/iPSc-EGFRvIII wykazuje stabilną ekspresję receptora EGFRvIII oraz genu oporności na puromycynę. Gen EGFRvIII znajduje się pod kontrolą promotora EF1α.

Komorki te wykazują ekspresję czynników transkrypcyjnych (Sox2, Oct4, Nanog) oraz białek powierzchniowych (Tra1-81 and Tra1-60) charakterystycznych dla komórek iPS.
Opis:
Numer katalogowy
CLTH/iPSc-EGFRvIII
CL 05019 - CLTH


SPECYFIKACJA
Dane ogólne
Format komórek:  
Zamrożone

Organizm:  
Homo sapiens

Ilość komórek:  
30 kolonii

Typ:  
Komórki adherentne

Dawca:  
Pojedynczy dawca

Cechy komórek:  
Komórki pozyskane od zdrowego dawcy

Zastrzeżenie:  
Tylko do badań naukowych. Produkt nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA