Śledź nas:

 Inżynieria genetyczna
Jesteś tutaj   USŁUGI >> INŻYNIERIA GENETYCZNA

INŻYNIERIA GENETYCZNA

Celther Polska oferuje szeroki zakres usług z zakresu inżynierii genetycznej, począwszy od klonowania genów aż do ich ekspresji w odpowiednim systemie wektorowym. Nasze doświadczenie w inżynierii genetycznej pozwala nam na dostosowanie oferty do oczekiwań klienta. tak, aby otrzymal on odpowiednia narzedzie do przeprowadzania swoich badan naukowych. W zależnosci od potrzeb klienta jesteśmy w stanie dostosować promotory związane z ekspresją wybranych genów czy oprnoscią na konkretne antybiotyki, a także wprowadzić liczne modyfikacje do genów, takie jak obecność rejonu UTR, mutacje w sekwencji genów czy obecność znaczników. Po uzyskaniu wektora kodującego pożadany gen, możemy przeprowadzić jego transdukcję do komórek eukariotycznych i uzyskać stabilna linie komorkową. Ponadto, oferujemy usługę regulacji ekspresji genów w bakteriach w celu otrzymania pożądanego przez Państwa białka. Dodatkowo, wykonujemy również usługe wyciszania genów. Metoda ta jest powszechnie znana i stosowana podczas badań nad funkcją genów. W Celther przygotowujemy również wektory zawierające shRNA służące zarówno do krótkotrwałego jak i stabilnego wyciszania ekspresji wybranego genu w komórkach eukariotycznych.
BADANIA WYSOKOPRZESIEWOWE
Badania wysokoprzesiewowe są powszechną metodą stosowaną zarówno w rozwoju nowych leków jak i w badaniach nad procesami biologicznymi. Jedną z głównych przeszkód w projektowaniu takich badań jest wybór odpowiedniego genu reporterowego. Nasz zespół może pomóc w tym zakresie i stworzyć właściwy system reporterowy do monitorowania żywotnosci komorek, aktywności ścieżki sygnalizacyjnej, interakcji między białkami czy innych procesów biologicznych zachodzących w komorkach.
USŁUGI Z ZAKRESU INZYNIERII GENTYCZNEJ OFEROWANE PRZEZ CELTHER:
 •   Klonowanie DNA
 •   Konstrukty wektorowe
 •   Konstrukcja prokariotycznych i eukariotycznych systemów ekspresyjnych takich jak plazmidy,
    episomy czy wirusy
 •   Systemy wyciszania genów, np shRNA, miRNA
 •   Genetyczne modyfikacje w komórkach eukariotycznych
 •   Profesjonalne doradztwo i wsparcie
Co jeszcze oferujemy?
 •   Testy funkcjonalne
 •   Testy nowych leków
 •   Konstrakty białkowe
 •   Wyciszanie genów
 •   Analizy funkcji białek
 •   Analizy funkcji miRNA
 •   Inżynieria komórkowa - konstrakty komórkowe z określonymi pożądanymi cechami
 •   Konstrakty komórek macierzystych
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA