Śledź nas:

 Badania i rozwój
Jesteś tutaj   FIRMA >> BADANIA I ROZWÓJ

BADANIA I ROZWÓJ

Laboratorium Biologii Komórki i Obrazowania
Celther Polska dysponuje dwoma laboratoriami biologii komórki i obra- zowania, które oferują wyjątkowe możliwości analizowania procesów i monitorowania żywych komórek. W laboratoriach prowadzone są m.in. badania indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych oraz szeroki panel badań komórek nowotworowych. Laboratoria wyposażone są w nowoczesne i czułe urządzenia pozwalające na monitorowanie procesów biologicznych w żywych komórkach (toksyczność, żywotność, adhezyjność, wzrost i proliferacja, inwazyjność, migracja, oporność komórek, itd.). W ciągu kilku ostatnich lat udało się nam osiągnąć wysoki stopień automatyzacji laboratorium

Laboratoria wyposażone są w systemy analizy komórek w czasie rzeczywistym pozwalające na prowadzenie badań i monitoringu in vitro bez zmiany środowiska komórek. Nowe narzędzia biologii komórki poprawiły wydajność badań w obszarze medycyny regeneracyjnej oraz projektowania i testowania nowych terapii przeciwnowotworowych.
Pracownia Bioinformatyczna
W Pracowni Bioinformatycznej firmy Celther Polska wykorzystuje się znane techniki modelowania komputerowego w celu znalezienia nowych związków organicznych zdolnych do blokowania określonego typu białek. W badaniach stosuje się dwa podejścia: wirtualne przeszukiwanie dużych zbiorów związków chemicznych, oraz kierunkowe przeszukiwanie bibliotek ligandów za pomocą farmakofora zbudowanego na podstawie miejsca wiążącego białka. Najlepsze związki chemiczne, spośród wszystkich znalezionych, dokujemy do miejsca wiążącego białka metodą indukowanego dopasowania.
Laboratorium Badań Molekularnych
Pracownia Biologii Molekularnej wyposażona jest w szereg urządzeń umożliwiających ocenę pełnego wachlarza zmian na poziomie DNA, RNA oraz białek. Począwszy od będących obecnie standardem analiz sekwencji za pomocą sekwenatora kapi- larnego umożliwiającego ocenę do prawie 200 unikalnych sekwencji DNA dziennie. Poprzez wysokiej klasy urządzenie do pomiaru przyrostu produktu w czasie rzeczywistym Real-time PCR, skończywszy na urządzeniu do masywnego równoległego sekwencjonowania umożliwiającego poznanie położenia w genomie setek tysięcy par zasad w jednej analizie. Ponadto pracownia wyposażona jest w dużą liczbę dodatkowych urządzeń niezbędnych do prowadzanie analiz genetycznych: cyklery PCR, aparaty do elektroforezy, spektrofotometry, system do obrazowania fluorescencji i chemiluminescencji, systemy do mrożenia w -80ᵒC, oraz w ciekłym azocie i wiele innych. W celu uniknięcia kontaminacji i uzyskania materiału o wysokiej jakości wykorzystywany jest zamknięty automatyczny system do izolacji materiału genetycznego.
Laboratorium Chemiczne
W laboratorium chemicznym prowadzone są prace z zakresu projektowania i syntezy nowych biomateriałów mających potencjalne zasto- sowanie w leczeniu ran. Laboratorium zajmuje sie głównie opracowywaniem syntez nowych materiałów polimerowych jak i modyfikacjami chemicznymi już istniejących tworzyw sztucznych z naciskiem na optymalizację warunków procesów. Ponadto otrzymywane materiały badane są pod kątem ich właściwości fizykochemicznych, możliwości degradacji i biodegradacji jak i oddziaływania z żywym organizmem.

Laboratoria Celther są monitorowane przez 24h na dobę przez specjalny system elektronicznego nadzoru. Wszelkie awarie są wykrywane, a pracownicy informowani o ich zaistnieniu za pomocą maili i SMSów. Przez kilkanaście godzin od czasu zaistnienia awarii działa system awaryjnego zasilania i podtrzy- mywania stabilnych warunków. Wyposażenie laboratoriów wraz ze standardami jakości pozwala na otrzymanie produktów o znanym i kontrolowanym profilu genetycznym, umożliwiających prowadzenie w laboratoriach klientów powtarzalnych i odtwarzalnych badań z wykorzystaniem kolejnych partii produktów.
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA