Śledź nas:

 Rozwój linii komórkowych
Jesteś tutaj   USŁUGI >> ROZWÓJ LINII KOMÓRKOWYCH

ROZWÓJ LINII KOMÓRKOWYCH

Wyprowadzanie stabilnych linii komórkowych
Celther Polska oferuje usługę wyprowadzania linii komórkowych. Nasz± zaleta jest szybki czas realizacji zamówienia oraz konkurencyjna cena. Zachowujemy przy tym wysoką jakość oferowanej usługi, tak, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Nasi naukowcy posiadaja wieloletnie doświadczenie w wyprowadznaiu stabilnych linii komorkowych. Dokladają wszelkich starań, aby stworzyc dla Państwa linię komorkową tak, aby w pełni spełniała Państwa oczekiwania.

Zakres wykonywanych usług:
 •   Stabilna transfekcja wektorów wirusowych oraz plazmidowych do linii komórkowych
 •   Klonowanie i mutageneza
 •   Selekcja komórek (G418, neomycyna, puromycyna, itd)
 •   Izolacja i badanie przesiewowe klonów
 •   Identyfikacja, walidacja i bankowanie inii komórkowych
 •   Przechowywanie linii komorkowych w cieklym azocie lub -80°C
 •   Wykonanie testu na mykoplazmę
 •   Przygotowywanie cotygodniowych raportów z postępów prac
 •   Sekwencjonowanie metoda Sangera lub NGS
Nasza wysoko wyspecjalizowana kadra pracuje na nowoczesnym wyposażeniu laboratoryjnym. Oprócz sprzętu podstawowego posiadamy także sekwenator ION torrent (NGS), CT Biostation - urz±dzenie do obserwacji komórek w casie rzeczywistym, a także xCeLLligence.
Ponadto, przed przystapieniem do realizacji projektu oferujemy Panstwu bezpłatne konsultacje mające na celu ocenę projektu oraz przedstawienie konkretnych rozwi±zań.
Wyprowadzenie Indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych (hiPSc) oraz ich różnicowanie
Ostatnie badania pokazały mozliwości reprogramowania dorosłych fibroblastów do pluripotentnych komorek macierzystych. Powstałe w ten sposób narzędzie hiPSc umożliwia prowadzenie zaawansowanych badań w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, chorób neurodegeneracyjnych czy badań z wykorzystaniem komórek macierzystych.
Usługa wyprowadzania iPSc zawiera:
 •   Wyprowadzanie iPSc z modelu komórkowego dostarczonego przez klienta
 •   Wyprowadzanie iPSc z modelu komórkowego dostepnego w naszym laboratorium
 •   Badanie markerów ekspresjii genów pluripotencji
 •   Oznaczanie ilości mRNA
Ponadto wykonujemy usługę badania pluripotencji komórek macierzystych nadesłanych przez klienta za pomoc± takich technik jak WB, ICC czy qPCR.
Wyprowadzanie sferycznych kultur komórkowych
Celther oferuje wyprowadzanie sferycznych kultur komórkowych 3D, które, z uwagi na to, że odzwierciedlają warunki in vivo, są odpowiednim narzędziem do przeprowadzania testów przedklinicznych.
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA