Śledź nas:

 Ludzkie Astrocyty
Jesteś tutaj   NOWE PRODUKTY >> ASTROCYTY

LUDZKIE ASTROCYTY


OPIS

Ludzkie Astrocyty firmy Celther są prawidłowymi komórkami ludzkimi otrzymanymi z indukowanych neuralnych komórek macierzystych.

Astrocyty są komórkami glejowymi występującymi w ośrodkowym ukladzie nerwowym, uczestniczą w przekaźnictwie nerwowym, regeneracji oraz w procesach fagocytozy. Poza tym regulują jonowe i chemiczne środowisko zewnątrzkomórkowe, tworzą barierę krew-mózg.

Ludzkie Astrocyty firmy Celther są komórkami dojrzałymi i posiadają typową dla astrocytów morfologię gwieździstych komórek. Barwienie na GFAP jest pozytywne.

Prawidłowe ludzkie Astrocyty mogą być używane do badania centralnego układu nerwowego oraz interakcji miedzy komórkami nerwowymi.

Ludzkie Astrocyty Celther są mrożone w pierwszym pasażu. Należy je przechowywać w ciekłym azocie. Każda probówka zawiera co najmniej 1x106 komórek.

Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w badaniach diagnostycznych.

SPECYFIKACJE
Ogólna specyfikacja
Format komórek:  
Zamrożone

Organizm:  
Human

Ilość:  
1 vial , 1x106 komórek

Typ:  
Komórki adherentne

Dawca:  
Pojedynczy dawca

Liczba komórek:  
1x106

Cechy komórek:  
Prawidłowe

Zastrzeżenie:  
Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w badaniach
diagnostycznych.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA