Śledź nas:

 Nowe produkty
Jesteś tutaj   NOWE PRODUKTY

NOWE PRODUKTY

LUDZKIE ASTROCYTY
Ludzkie astrocyty produkowane przez firmę Celther są dojrzałymi komórkami prawidłowymi pozyskanymi na drodze różnicowania ludzkich indukowanych neuralnych komórek macierzystych. Astrocyty są komórkami glejowymi występującymi w mózgu i rdzeniu kręgowym odgrywającymi kluczowa rolę w przekaźnictwie nerwowym, regeneracji oraz w procesach fagocytozy.
LUDZKIE iPSc Z TRISOMIĄ CHROMOSOMU 21
Ludzkie iPSc z trisomią chromosomu 21 zostały wyprowadzone z fibroblastów pobranych od pacjentów z zespołem Down'a. Powstała linia komórkowa CLTH/DS iPSCs wykazuje silną ekspresję genów pluripotencji oraz standardową poliferację. Ponadto, komórki te mogą być róźnicowane do neuronów lub komórek endodermy.
LUDZKIE iPSc Z TRISOMIĄ CHROMOSOMU 18
Trisomia 18, zwana również zespołem Edwardsa, jest chorobą o podłożu genetycznym, która prowadzi do powstania zespołu złożonych wad wrodzonych. Firma Celther wprowadziła na rynek nowy model badawczy: indukowane pluripotentne komórki macierzyste z trisomią chromosomu 18. Narzędzie to umożliwi prowadzenie badań naukowych związanych ze zrozumieniem zespołu Edwardsa.
LUDZKIE iPSc Z MUTACJĄ W GENIE WFS1
Zespół Wolframa jest rzadką chorobą genetyczną. Firma Celther Polska na drodze reprogramowania otrzymańa z fibroblastów ludzkie indukowane komrki macierzyste z mutacją w genie WFS1.
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA