Śledź nas:

 iNSc-IDH1- R132H
Jesteś tutaj   NOWE PRODUKTY >> iNSc-IDH1- R132H

iPSc wykazujące ekspresję EGFRvIII


Linia iNSc wykazująca stabilną ekspresję genu IDH1R132H oraz genu oporności na puromycynę, otrzymana poprzez transdukcję wirusową. Gen znajduje się pod kontrolą promotora EF1α. Ekspresja transgenu potwierdzona za pomocą techniki molekularnej Western Blotting, analizy immunocytochemicznej oraz qRT-PCR. Testy immunofluorescencyjne wykazują również ekspresję markerów macierzystych komórek neuralnych: Sox2 oraz Nestyny.

Opis:
Numer katalogowy
CLTH/iNSc- IDH1- R132H
CL 05020 - CLTH


SPECYFIKACJA
Dane ogólne
Format komórek:  
Zamrożone

Organizm:  
Homo sapiens

Ilość komórek:  
30 kolonii

Typ:  
Komórki adherentne

Dawca:  
Pojedynczy dawca

Zastrzeżenie:  
Tylko do badań naukowych. Produkt nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA