Śledź nas:

 Wirus do unieśmiertelniania
Jesteś tutaj   NOWE PRODUKTY >> REAGENTY >> Wirus do unieśmiertelniania linii komórkowych

Wirus do unieśmiertelniania linii komórkowych


Charakterystyka:

Nasza oferta obejmuje szeroki wybór lentiwirusów, zawierających sekwencje kodujące różnych czynników. Ekspresja wybranego genu znajduje się pod kontrolą promotora CMV.

Lentiwirus zawiera również promotor PGK, pod którego kontrolą znajduje się gen kodujący oporność na puromycynę.

Zastosowanie: stabilna immortalizacja linii komórkowych

Przykładowe geny: SV40LT, BMI1, hTERT, C-MYC, L-MYC, HRAS

Forma zamówienia: produkt na zamówienie klienta

Produkt:
Nr katalogowy:
CLTH/pLenti-SV40LT Virus
KIT 06001-SV40LT-CLTH
CLTH/pLenti-BMI1 Virus
KIT 06001-BMI1-CLTH
CLTH/pLenti-hTERT Virus
KIT 06001-hTERT-CLTH
CLTH/pLenti-C-MYC Virus
KIT 06001-C-MYC-CLTH
CLTH/pLenti-L-MYC Virus
KIT 06001-L-MYC-CLTH
CLTH/pLenti-HRAS Virus
KIT 06001-HRAS-CLTH


COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA