Śledź nas:

 iPSc z trisomią 18
Jesteś tutaj   NOWE PRODUKTY >> iPSc Z TRISOMIĄ CHROMOSOMU 18

iPSc Z TRISOMIĄ CHROMOSOMU 18


OPIS

Syndrom Edwards'a jest rzadką chorobą genetyczną spowodowaną trisomią chromosomu 18. U dzieci, u których zdiagnozowano zespół Edwardsa, obserwuje się szerokie spektrum zaburzeń: wady związane z mózgiem, sercem, strukturą twarzoczaszki, nerkami i żołądkiem. Większość z tych dzieci ma niedowagę. Objawami zespołu Edwardsa u niemowlaków są: niewielkie głowy (tzw. małogłowie), uszy nisko osadzone i zniekształcone, a usta i szczeki małe.

Główne cechy linii komórkowej hiPSc z trisomią chromosomu 18

  •   Linia komórkowa otrzymana jest z komórkek pobranych od pacjenta z zespołem Edwardsa
  •   Wykazuje ekspresję pluripotentnych genów
  •   Wykazuje standardową poliferacje
Markery molekularne:

TRA1-60 and TRA1-80
Nazwa linii komórkowej:
Numer katalogowy:
CLTH/T18 - iPSc
CL 05012-CLTH


ZASTOSOWANIE
Badania nad trisomią chromosomu 18
SPECYFIKACJA
Dane ogólne
Format komórek:  
Zamrożone

Organizm:  
Human

Ilość:  
1 vial , 1x106 komórek

Typ:  
Komórki adherentne

Dawca:  
Pojedynczy dawca

Liczba komórek:  
30 kolonii

Pochodzenie komórek:  
Ludzkie indukowane pluripotentne

komórki macierzyste (hiPSc) otrzymane na drodze episomalnego

reprogramowania z fibroblastów pobranych od pacjenta z zespołem Edwardsa.Choroba  
Zespół Edwardsa

Zastrzeżenie:  
Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w badaniach diagnostycznych.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA