Śledź nas:

AKTUALNOŚCI
Oferujemy dwudniowe szkolenie dotyczące metod otrzymywania, identyfikacji, hodowli oraz różnicowania komórek iPS.
Firma Celther Polska otrzymała główną nagrodę w kategorii "Farmacja" w ramach Innowatorów Wprost 2016.
Zespół naukowo-badawczy Celther Polska opublikował wyniki swoich badań nad ekspresją EGFRvIII w różnych typach nowotworów.
NASZA OFERTA
Ludzkie komórki pierwotne wyizolowane bezpośrednio z tkanki odzwierciedlające warunki in vivo.
Rozpocznij swoje badania na wysokiej jakości Indukowanych komórkach macierzystych.
Zbadaj bezpieczeństwo związku o właściwościach terapeutycznych wykorzystując dojrzałe ludzkie komórki.
Wykorzystaj iNSc do rozwoju nowego leku lub do wykluczenia potencjalnie neurotoksycznej cząsteczki.
Ludzkie komórki iPS z trisomią chromosomu 18. Wysoka jakość - Wysoka żywotność.
Dział badawczo - rozwojowy Celther Polska oferuje kompleksową usługę rozwoju nowych leków.
Inżynieria genetyczna - Biologia molekularna - Stabilne linie komórkowe - Komórki hiPS.
Synteza i opracowanie polimerów, analizy fizykochemiczne
i biozgodności polimerów .
FILMY
Ocena toksyczności in vitro
Celther oferuje ocenę toksyczności in vitro zwiąków o potencjalnych właściwościach terapeutycznych, z wykorzystaniem licznych metod, w tym obserwację komórek w czasie rzeczywistym.
Ludzkie indukowane kardiomiocyty
Firma Celther wprowadziła na rynek spontanicznie bijące kardiomiocyty otrzymane z komórek hiPS. Jest to narzędzie do przeprowadzania testów toksyczności czy odkrywania nowych targetów terapeutycznych w dziedzinie kardiologii.
COPYRIGHT © 2017 CELTHER POLSKA