Śledź nas:

 O firmie | Celther
Jesteś tutaj   FIRMA >> O NAS

O FIRMIE

 Powstanie Spółki Celther Polska wiązało się z działalnością prowadzoną na polu terapii komórkowej. W swojej nazwie Celther Polska odwołuje się jednak obecnie nie tylko do terapii komórkowej ( ang. cell therapy) ale również terapii celowanej.

O aktualnym profilu działalności badawczo-rozwojowej Celther Polska zadecydowała współpraca między kilkorgiem pracowników Celther.
W początkowym okresie Celther działało w małym laboratorium wyremontowanym kosztem inwestora.
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powstały kolejne nowoczesne laboratoria.
Aby sprostać potrzebom swoich klientów, Celther Polska wciąż się rozwija. Budowa zakładu produkcyjnego nowoczesnego opatrunku na rany i owrzodzenia, dobiegła końca. Obecnie zakład jest wyposażany w linie produkcyjne oraz inne niezbędne do produkcji sprzęty.
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA