Śledź nas:

 Laboratorium Chemiczne
Jesteś tutaj   USŁUGI >> LABORATORIUM CHEMICZNE
LABORATORIUM CHEMICZNE
Laboratorium Chemiczne Celther Polska Sp. z o.o. specjalizuje się głównie w opracowywaniu technologii oraz chemicznej syntezie unikalnych pochodnych polimerów pochodzenia naturalnego oraz tworzyw znajdujących zastosowanie jako szeroko rozumiane biomateriały. Stosowane metody analityczne pozwalają na otrzymywanie produktów finalnych o wysokim poziomie czystości. Laboratorium wyposażone jest w sprzęt laboratoryjny umożliwiający prowadzenie syntez chemicznych w szerokim zakresie temperaturowym jak i syntez polimerów prowadzonych w masie.

Jesteśmy po to, aby pomóc Państwu opracować metodę syntezy nietypowego polimeru, zoptymalizować proces technologiczny związany z syntezą lub dalszym przetwórstwem polimerów, zidentyfikować i scharakteryzować produkty reakcji. Oferujemy doradztwo, konsultacje, opracowywanie oraz realizację zleceń technologicznych. Współpracujemy z przemysłem, przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi oraz instytutami na terenie całego kraju. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań oraz nawiązania współpracy z naszym zespołem.

Usługi Laboratorium Chemicznego Celther Polska Sp. z o.o.

1) Syntezy oraz wydzielanie polimerów
 •   Opracowywanie syntez chemicznych pochodnych biopolimerów w skali laboratoryjnej bazujących na
    polilaktydzie , poliglikolu, polikaprolaktonie, metakrylanach, celulozie, chitynie i PHB).
 •   Opracowywanie syntez poliolefin w zależności od pożądanych własności produktu końcowego
 •   Opracowywanie syntez polimerów szczepionych (metody chemiczne) oraz polimerów
    przewodzących takich jak polipirol, polianilina.
 •   Doświadczenie w prowadzeniu syntez w masie oraz zawiesinie w szerokim zakresie temperaturowym,
    dobór metody wydzielania i oczyszczania produktu.
 •   Dobór warunków prowadzenia reakcji polimeryzacji w zależności od pożądanych właściwości
    chemicznych, wytrzymałościowych i biologicznych gotowego produktu.
 •   Opracowywanie pochodnych biopolimerów o właściwościach degradacyjnych.
 •   Opracowywanie mieszanek oraz blend polimerowych.
2) Analizy fizykochemiczne polimerów i związków organicznych opracowanych w laboratorium chemicznym jak i dostarczonym przez zleceniodawcę (w tym wyznaczanie lepkości metodą wiskozymterii rozcieńczeniowej Ubbelohda) .
3) Analizy wyników badań spektroskopowych (MNR, IR, UV-VIS
4) Analizy biozgodności zsyntetyzowanych polimerów w laboratorium oraz polimerów i związków organicznych dostarczonych przez zleceniodawcę (testy przeżywalności MTT i NRU, badania proliferacji i migracji komórek w kontakcie z badaną substancją i inne testy in vitro).
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA