Śledź nas:

 iPSc | mutacja WFS1
Jesteś tutaj   NOWE PRODUKTY >> hiPSc Z MUTACJĄ W GENIE WFS1

hiPSc Z MUTACJĄ W GENIE WFS1


OPIS

Zespół Wolframa, zwany również DIDMOAD (Diabetes Insipidus, Diabetes Mellitus, Optic Atrophy, and Deafness), to rzadka, genetycznie uwarunkowana choroba neurodegeneracyjna, która objawia się cukrzycą, atrofią nerwu wzrokowego i głuchotę. Zespół Wolframa spowodowany jest m.in. mutacja w genie WFS1.

Cechy charakterystyczne dla osób z zespołem Wolframa:

  •   Wysoki poziom cukru we krwi spowodowany brakiem insuliny na skutek uszkodzenia komórek beta
      (cukrzyca typu 1, diabetes mellitus)
  •   Wystepowanie moczówki prostej pochodzenia ośrodkowego (diabetes insipidus)
  •   Zanik nerwu wzrokowego
  •   Utrata słuchu spowodowana zmianami w uchu wewnętrznym
  •   Zaburzenia neurologiczne i psychiczne
Linia komórkowa hiPSc z mutacją w genie WFS1

Linia komórkowa została wyprowadzona z fibroblastów pochodzących od pacjenta z zespołem Wolframa na drodze reprogramowania episomalnego
  •   Badanie ICC wykazuje ekspresję genów pluripotencji
  •   Linia komórkowa wykazuje standardową poliferację
Markery

TRA1-60 i TRA1-80
Nazwa linii komórkowej:
Numer katalogowy
CLTH/DIDMOAD - iPSc
CL 05013-CLTH


ZASTOSOWANIE
SPECYFIKACJA
Dane ogólne
Format komórek:  
Zamrożone

Organizm:  
Human

Ilość:  
1 vial , 1x106 komórek

Typ:  
Komórki adherentne

Dawca:  
Pojedynczy dawca

Liczba komórek:  
30 kolonii

Pochodzenie komórek:  
Ludzkie indukowane pluripotentne

komórki macierzyste (hiPSc) otrzymane na drodze episomalnego

reprogramowania z fibroblastów pobranych od pacjenta z zespołem Wolframa.Choroba  
Zespół Wolframa, mutacja w genie WFS1

Zastrzeżenie:  
Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w badaniach diagnostycznych.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA