Śledź nas:

 iPSc z trisomia 21
Jesteś tutaj   NOWE PRODUKTY >> iPSc Z TRISOMIĄ CHROMOSOMU 21

iPSc Z TRISOMIĄ CHROMOSOMU 21


Komórki CLTH/DS - iPSc zostały zreprogramowane z komórek pobranych od pacjenta z Zespołem Down'a. Komórki te zostały następnie zbadane za pomocą barwienia na obecność białek powierzchniowych charakterystycznych dla komórek macierzystych
(TRA1-60 and TRA1-80).

Ludzkie komórki CLTH/DS - iPSCs wykazuja ekspresję genów pluripotencji oraz wykazują standarową poliferację. Ponadto, komórki CLTH/DS - iPSCs mogą być łatwo zróźnicowane do nerowych komórkek macierzystych (CLTH/DS - iNSc) oraz do endodermy (CLTH/DS - endoderm).
Nazwa linii komórkowej:
Numer katalogowy
CLTH/DS- iPSc
CL 05009-CLTH
CLTH/DS- iNSc
CL 05010-CLTH
CLTH/DS- Endoderm
CL 05011-CLTH


ZASTOSOWANIE
Badania nad trisomią chromosomu 21

SPECYFIKACJA
Dane ogólne
Format komórek:  
Zamrożone

Organizm:  
Human

Ilosc:  
1 vial , 1x106 komórek

Typ:  
Komórki adherentne

Dawca:  
Pojedynczy dawca

Liczba komórek:  
30 kolonii

Pochodzenie komórek:  
Ludzkie indukowane pluripotentne komórki

macierzyste (hiPSc) otrzymane na drodze episomalnego

reprogramowania z fibroblastów pobranych od pacjenta z zespołem Down'a.


Choroba  
Zespół Down'a

Zastrzeżenie:  
Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w badaniach diagnostycznych.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA