Śledź nas:

 Współpraca | Celther
Jesteś tutaj   FIRMA >> WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Celther Polska współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce. Celther Polska należy do Klubu Firm Biotechnologicznych, w skład którego wchodzą Proteon Pharmaceuticals, Bio-Tech Consulting, Flavopharma oraz Hot-Gene. Spółka jest również partnerem biznesowym programu organizowanego przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego: InnoTechAkademia - droga do własnych marzeń.

W naszych laboratoriach rocznie odbywa praktyki kilkunastu studentów różnych uczelni.

Celther Polska współpracuje także, z kilkoma kancelariami patentowymi.

Firma Celther Polska współpracowała z Uniwersytetem Medycznym w Lodzi, co zaowocowało opublikowaniem wysoko impaktowanych artykułów naukowych afiliowanych równocześnie przez UM w Łodzi i Celther Polska.
Studenci Biotechnologii Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego mieli możliwość zapoznać się z działaniem urządzeń Celther Polska w ramach zajęć praktycznych.
Oferujemy możliwość realizacji: doktoratów, prac magisterskich, licencjackich i staży studentom WNBiKP i doktorantom UMED3Bioscience.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA