Śledź nas:

 Szkolenie
Jesteś tutaj   USŁUGI >> SZKOLENIE

SzkolenieTytuł: Metody hodowli i otrzymywania komórek iPS

Miejsce: Laboratorium Naukowo Badawcze Celther Polska Sp. z o.o. ul. Milionowa 23, 93-193 Łódź

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia: Firma Celther Polska oferuje dwudniowe szkolenie dotyczące metod otrzymywania, identyfikacji, hodowli oraz różnicowania indukowanych Pluripotencjalnych Komórek Macierzystych człowieka. Szkolenie skierowane jest do studentów i naukowców planujących pracę z komórkami iPS. Składa się ono z części teoretycznej oraz praktycznej, obejmującej:

● wprowadzenie do technik hodowli indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych,
● przygotowanie pożywki oraz naczyń hodowlanych (rola warstwy komórek odżywczych i białek macierzy zewnątrzkomórkowej),
● pasażowanie komórek iPS (mechaniczne, enzymatyczne),
● mrożenie i rozmrażanie komórek iPS,
● otrzymywanie kul zarodkowych, jako pierwszy etap różnicowania,
● wstęp do różnicowania komórek iPS,
● wstęp do reprogramowania komórek somatycznych do iPS,
● analiza markerów pluripotencji w komórkach uzyskanych w wyniku reprogramowania fibroblastów człowieka (analiza immunocytochemiczna, barwienie na obecność alkalicznej fosfatazy),
● odróżnianie kolonii komórek iPS od pre-iPS,
● rozróżnianie dziewiczych (ang. naive) i pierwotnych (ang. primed) kolonii komórek iPS,
● analiza preparatów immunocytochemicznych otrzymanych z komórek iPS i ich pochodnych,
● Test końcowy.


W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają szczegółowe protokoły wykorzystywane do hodowli i różnicowania komórek iPS, certyfikat ukończenia kursu, ciepły posiłek oraz nocleg.

Na życzenie Firma Celther Polska organizuje również indywidualne szkolenia z reprogramowania komórek somatycznych do indukowanych Pluripotencjalnych Komórek Macierzystych.

W celu uzyskania dalszych informacji: orders@celther.com
COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA