Śledź nas:

 Glioblastoma
Jesteś tutaj   PRODUKTY >> LINIE KOMÓRKOWE >>DOJRZAŁE LUDZKIE KOMÓRKI >> Glioblastoma

Glioblastoma


OPIS

Pierwotne ludzkie neurosfery glejaka CLTH / GBM otrzymano z ludzkich nowotworów glejaka, zdiagnozowanych zgodnie z kryteriami WHO. Neurosfery rosną w zawiesinie i były analizowane za pomocą MLPA, a także barwieniem immunocytochemiczym pod kątem ekspresji GFAP (+) i α-SMA (-).

FIG 1. Przykładowe immunocytochemiczne barwienie hodowli CLTH / GBM; (B) Przykładowy wynik analizy MLPA.


Fig. 2. Immunocytochemiczne barwienie neurosfer CLTH / GBM.

Tylko do użytku naukowego. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowania terapeutycznego lub diagnostycznego dla zwierząt ani ludzi, chyba że podano inaczej.

SPECYFIKACJE
Ogólna specyfikacja
Format komórek:  
Zamrożone

Format: 
Vial

Organizm:  
Człowiek

Ilość:  
1 vial

Typ:  
Primary human glioblastoma cells

Dawca Source:  
Pojedynczy Dawca

Objętość:  
1 mL

Liczba komórek:  
Co najmniej 0.5 x 10^5 komórek/mL

Zastrzeżenie:  
Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w badaniach diagnostycznych.

COPYRIGHT © 2014 CELTHER POLSKA